live your lifeline
Header

coaching

Coaching

‘Coaching’ is volgens mij het meest misbruikte woord in de managementliteratuur. Mogelijk ligt de verklaring hiervoor in de ‘woordwaarde’ die het woord ‘coaching’ met name in het professionele voetbal heeft gekregen.

Over en weer

Voor mij is ‘coaching’  een proces dat vanuit wederzijds respect plaatsvindt. Coaching is voor mij nadrukkelijk ook een proces waar beide deelnemers een leerervaring in hebben. Een serieuze ontmoeting met een hoog ‘over-en-weer’ -gehalte dus.

Thematiek

Coaching kan gerelateerd zijn aan verschillende thema’s. In deze sectie ligt de focus op het PPPM vakgebied*. Mocht de focus in de coaching -vraag meer komen te liggen op persoonlijke aspecten dan behoort een gecombineerd traject met mijn partner Heide Marie Fischer tot de mogelijkheden.

*Portfolio- Programme- & Project Management.

Time bound

Daarnaast is coaching voor mij per definitie eindig. Je spreekt samen een traject af. Je gaat samen een eindje op, en daarna gaat ieder weer zijns weegs.

Structuur

Last but not least heeft coaching een onderliggende structuur. Het is méér dan met enige regelmaat samen een kopje koffie drinken. Er zit voor wat mij betreft een doel achter waarover overeenstemming bestaat, alsmede een plan om daar te komen. Ik gebruik daartoe verschillende modellen die zich in de praktijk bewezen hebben bij kenniswerkers. (Philips, ASML en DAF)

Meer weten:
Stuur mail naar Han Stouten
of bel: +31 682 635 691