live your lifeline
Header

Kracht van symbolen

Wanneer we het ‘levensweb’ weven, weven we een ‘verstrengelde’ lijn; Het binnenste harmonieus met structuur en normen, het buitenste lijkt op chaos zonder vormen.

Je hebt het ‘andere’ nodig om het ‘ene’ completer te maken, te versterken en balanceren, te dragen en te leiden. De twee maken het geheel, en het geheel maakt de twee; zoals de ziel en het lichaam jou vormen. Sabine Roesberry

 

Een symbool is een afbeelding van iets wat aanwezig maar onzichtbaar is. Door de contemplatie op een symbool openen zich de diepere lagen van het zijn.

Symbolen in een ‘Soulrememberance’ kunnen dieren, lichtwezens, natuurverschijnsels, elementen zoals water, lucht, aarde en vuur, bomen, bekende en onbekende personen uit het verleden zijn.

Voorbeelden van bekende personen bv. zijn Hildegard von Bingen, Jeanne d’Arc, Koning Arthur en zijn ridders. Ieder symbool draagt een krachtige boodschap, die door de ziel ‘begrepen’ wordt.

Soulremberance en Soulretrieval

De Soulrememberance is verwant aan de soul-retrieval. Het grootste verschil ligt in het feit dat een Soulremberance niet gebaseerd is op een trauma of ander psychisch probleem; een Soulretrieval is dat als regel wel.
Een Soulrememberance kan worden gevraagd vanuit het verlangen naar inzicht in de missie en hoofd talenten van het eigen leven.

Meer informatie over de Soulretrieval vindt je hier.