live your lifeline
Header

Soulpurpose

Het vinden van je Soulpurpose, laat je ‘ontplooien’ naar de ‘mens’ wie je bedoeld was om te zijn toen je geboren werd.
De weg daar naartoe zou je kunnen omschrijven als: bloeien, groeien, ontvouwen, rijpen, uitbreiden, bewegen, ontwikkelen, bezielen etc.
Ik kan je op drie manieren helpen bij de zoektocht naar je Soulpurpose.

Human Design is een zelfanalyse-tool voor een individueel experiment met het doel naar Zelf-empowerment te komen. Human Design biedt praktische oplossingen voor de vraag ‘wie ben ik werkelijk’ buiten mijn conditioneringen door opvoeding, maatschappij enz. Het experiment laat alle vrijheid voor jezelf. Je bent het onderzoeksobject en de onderzoeker. Je kunt vanaf de eerste kennismaking met het experiment beginnen. Meer info over die diensten omtrent Human Design.

SoulRememberance richt zich op het in kaart brengen van kwaliteiten, talenten en energien op individueel, team- of organisatie-niveau. Daardoor wordt authenticiteit voor het individu en/of een team-organisatie bevorderd.
Meer informatie over de diensten omtrent SoulRememberance.

SoulReading richt zich op het ter beschikking stellen van informatie via multi-dimensionale waarneming. De multi-dimensionale informatie maakt zich kenbaar via beelden, kleuren, klanken en taal. Door deze informatie te integreren in de zoektocht naar antwoorden wordt meteen lichtheid voelbaar. Meer info over die diensten omtrent SoulReading.

 

Meer weten:

Stuur mail naar Heide Fischer
telefoon:  +31 654 326 331