live your lifeline
Header

Stiltened.werk nederlands

Stichting Stilte Ned.werk

logo groen

Missie

De stichting Stilte Ned.werk maakt een netwerk zichtbaar en toegankelijk waarin mensen elkaar inspireren en ondersteunen bij het bewustzijn van het belang van stiltebeleving en van zijn impact op alle levensgebieden, voor de individuele mens en voor de samenleving, in kleine en grote verbanden, om zo een bijdrage te leveren aan een verbonden, ge├»nspireerde, creatieve, gezonde manier van samenleven en – werken.

Wat biedt het Stilte Ned.werk:

Het Stilte Ned.werk verbindt, ondersteunt en assisteert bij stilte-initiatieven die van belang zijn voor de individuele mens, voor groepen, werkvelden en op maatschappelijk niveau. Voorbeelden van werkterreinen waar stiltebeleving een heilzame uitwerking heeft: onderwijs, gezondheidszorgen, natuurbeheer/educatie, kunst en cultuur, wetenschap, sport, recreatie, landschapsontwikkeling en stedenbouw, politiek, overheid, vakbonden.

Wat doet Stilte Ned.werk:

  • zoekt en heeft contact met stilteambassadeurs uit bedrijven, organisaties, centra, werkvelden en overheden en verzameld hun gegevens in een adressenbestand en
  • vermeldt hen op de website en linkt naar andere websites
  • organiseert en leidt bijeenkomsten voor stilteambassadeurs.
  • vraagt aandacht voor het belang van stiltebeleving d.m.v. artikelen in kranten en tijdschriften, op tv en radio, bij socialmedia, d.m.v. lezingen, symposia etc.
  • zoekt sponsoren voor stilte-initiatieven
  • onderhoudt contacten met stiltebewegingen in andere landen

De stichting communiceert en informeert via diverse websites:

  1. Op de Stilte Ned.werk website (online per einde 2016): zullen de missie en de activiteiten en initatieven nader worden omschreven.
  2. Op de website van de Dag van de Stilte zijn alle activiteiten te vinden, die op deze dag in Nederland plaatsvinden.
  3. Op de Stiltepedia-website: zal informatie over van alles wat met het thema stilte te maken heeft te vinden zijn: boeken, artikelen films, tentoonstellingen, stiltegebieden, stilteruimten, kunst, muziek enz.
  4. Diverse facebookpagina’s zullen voor de verspreiding van het gedachtegoed worden ingezet. Zie hier de facebookpagina voor het Dag van de Stilte en hier de facebookpagina van het Stilte Ned.werk.