live your lifeline
Header

Wat is stilte

Wat is stilte?

P1050800Heb de stilte lief boven alle dingen: zij zal je een vrucht aandragen die in woorden onmogelijk beschreven kan worden. In het begin zijn wij het, die onszelf dwingen te zwijgen. Maar vervolgens groeit er uit ons zwijgen iets dat ons tot het zwijgen aantrekt. Dat God je het gevoel mag schenken van dat iets, dat uit de stilte geboren wordt! Isaac van Ninivé, Syrische woestijnmonnik, 7e eeuw n.C.

Spiritualiteit heeft mij het verschil geleerd tussen mijn spreken en mijn zwijgen, tussen mijn geest en mijn hart. Wanneer ik spreek probeer ik te worden. In stilte ben ik. Wanneer ik mijn mond opendoe, sluit God mijn hart. Wanneer ik mijn mond sluit, opent God mijn hart. Mijn geest zegt, ‘God heeft me nodig’. Mijn hart zegt, ‘Ik heb God nodig’. Sri Chinmoy.

Ook het contact met het hoogste
buiten ons wordt mogelijk

Wanneer stilte zich verdiept tot stilte binnen de stilte, dan wijkt alle onrust, en contact met het hoogste in ons wordt mogelijk. Dat is meditatie. Ook het contact met het hoogste buiten ons wordt mogelijk. Dat is gebed. Wanneer stilte zich nog verder verdiept, valt het onderscheid tussen binnen en buiten weg. Dat is mystiek. Zo werkt stilte. uit: Joop van Hulzen, De beeldende I tjing, hexagram 52

De loutering van de ziel krijgt bij Weil de vorm van het wachten. Wachten in de zin van stilstaan, niets doen, aandachtig kijken en luisteren.‘ Alle kunst is wachten’, schrijft ze , ‘en ook het ontvangen van inspiratie is wachten.’ uit: Joke Hermsen, Windstilte van de ziel

Stilte heerst daar waar geen schepsel kan binnen gaan, noch een gedachte, waar de ziel niet denkt en niet handelt en zich niet bezighoudt met ideeën over haarzelf of wat dan ook. Meester Eckhart.